Hier vind u informatie over onze kerkdiensten.

 

In het collecterooster is de bestemming voor de eerste collecte weergegeven.

Zo mogelijk met daarnaast het specifieke doel.

De eerste collectes worden ook uitgebreid beschreven in de Ontmoeting.

De tweede collecte is altijd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Heeft u de collecte gemist en wilt u toch graag bijdragen voor dit specifieke doel, dan kan dit door uw gift over te maken op:

Diaconie: NL15TRIO 0390 5394 22

Kerk in Actie Buitenland (ZWO): NL47 INGB 0000 1201 33

Onder vermelding van datum en collectedoel. De penningmeesters van de Diaconie of de Zending (ZWO) zorgen dan dat uw gift op de bestemde plaats komt.

 

Voor het collecterooster 1e  helft 2018:  KLIK HIER

Kijk hier voor de orde van dienst.

Via deze pagina kunt U diensten beluisteren vanuit de Dorpskerk en de Scheppingskerk. Deze diensten zijn direct of achteraf te beluisteren via de website van “kerkomroep.nl”van sIKN “stichting intermediair kerktelefonie Nederland". Het kunnen beluisteren van een dienst hangt af van de aard van de dienst en de voorganger.  Als u op een van de kerkgebouwen klikt wordt u doorgeleid naar de pagina van dat kerkgebouw op de web site van "kerkomroep.nl".  

Op de getoonde pagina van kerkomroep kunt u:

1. een opgeslagen dienst selecteren en het beluisteren starten door op het  knopje start te drukken.

2. rechtsstreeks meeluisteren met een dienst die wordt uitgezonden door op het  knopje start, boven in het scherm te drukken.

 

Als u de eerste maal een uitzending, direct of opgeslagen, start kan het voorkomen dat toestemming gevraagd wordt om een programma, een media player, te installeren. Dit kunt u zonder problemen doen en is ook noodzakelijk om een dienst te kunnen beluisteren. Wanneer u een dienst achteraf beluistert, dan kunt met de tijdbalk het moment van de dienst bepalen waarnaar u wilt gaan luisteren. Hebt u vragen, neem contact op met de webmasters.

 

U vindt hier de Orde van Dienst, indien beschikbaar, per kerkgebouw en datum. 

 

datum Dorpskerk   Scheppingskerk    

 18 februari 2018

  dienst van 10:00 uur   
       

 

Indien geen orde van Dienst is vermeldt kunt u de te zingen liederen en de bijlellezing(en) terug vinden in de zondagsbrief

 

 

Zondag 4 februari

Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits, m.m.v. cantorij
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw, Maaltijd van de Heer
12.00 uur uitreiking jubileumboek 50 jaar Scheppingskerk
Collectes:
1. Werelddiaconaat
2. Plaatselijk kerkenwerk
Kapelzaal Scheppingskerk
10.00 uur ds. F.C. van Dijke, dovendienst
Alrijne
10.00 uur pastor B. van Doorn


Zondag 11 februari
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw
15.00 uur mw. S. Poppe, dienst voor mensen met een verstandelijke beperking
Scheppingskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn
Collectes:
1. Catechese en educatie
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur mw. D. Riet


Donderdag 15 februari
Dorpskerk

19:15 uur 1e Vesper 

Zondag 18 februari, Veertigdagen (1)
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw, m.m.v. cantorij
Kapelzaal Scheppingskerk
10.00 uur mw. B. Breugem-Berghuis, dovendienst
Collectes:
1. Libanon Noodhulp
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur mw. ds. E. Herlaar
Leythenrode
10.15 uur dhr. R. Rus, m.m.v. Pnielkoor

 

Donderdag 22 februari
De Goede Herder

19:15 uur 2e VesperZondag 25 februari, Veertigdagen (2)
Dorpskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn, m.m.v. cantorij
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits
Collectes:
1. Schuldhulpmaatje
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur dhr. J. Koeleman

 

Donderdag 1 maart
Dorpskerk
19.15 uur 3e Vesper

 

Zondag 4 maart, Veertigdagen (3)
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw
Scheppingskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn
Kapelzaal Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. D. Dijk, dovendienst
Collectes:
1. Vrouwen op Papoea
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur ds. F. Brommet

Donderdag 8 maart
De Goede herder
19.15 uur 4eVesper

 

Zondag 11 maart, Veertigdagen (4)
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits
15.00 uur mw. ds. P. van der Ende, dienst voor mensen met verstandelijke beperking
19.30 uur ds. S. Kurtzahn, Concertante Matteus m.m.v. Ex Animo
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw
Collectes:
1. Binnenlands diaconaat
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur mw. D. Riet

 

Donderdag 15 maart
Dorpskerk
19.15 uur 5eVesper

 

Zondag 18 maart, Veertigdagen (5)
Dorpskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn
Scheppingskerk
10.00 uur ds. H. Hemstede, m.m.v. cantorij
Kapelzaal Scheppingskerk
10.00 uur dhr. J.P. Karstens, dovendienst
Collectes:
1. Kerk in Actie Buitenland
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur mw. ds. E.Herlaar

 

Donderdag 22 maart
De Goede herder
19.15 uur 6eVesper


Zondag 25 maart, Palmzondag
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits
Scheppingskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn
Collectes:
1. Landelijk jeugdwerk
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur pastor B. van Doorn

 

29 maart, Witte Donderdag
Dorpskerk

19.30 uur mw. ds. E. de Paauw, m.m.v. cantorij
Maaltijd van de Heer
Collectes:
1. Diaconie
2. Plaatselijk kerkenwerk

 

30 maart, Goede Vrijdag
Dorpskerk
19.30 uur mw. ds. H. Smits
Scheppingskerk
19.30 uur ds. S. Kurtzahn

 

Zaterdag 31 maart
Scheppingskerk

23.30 uur ds. S. Kurtzahn, Paasnachtwake
Collectes:
1. Diaconie
2. Plaatselijk kerkenwerk

 

Zondag 1 april, Pasen
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits, m.m.v. cantorij
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw, m.m.v. cantorij
Kapelzaal Scheppingskerk
10.00 uur dhr. A. van Egmond, dovendienst
Collectes:
1. Diaconie
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur mw. ds. E.Herlaar

 

  

Rooster KND dorpskerk

Leidster 1

Leidster 2

7-jan

Berber

 

14-jan

Christina

Maria

21-jan

Suzanne

 

28-jan

Christa

 

4-feb

Renata

 

11-feb

Christina

Jacqueline

18-feb

Berber

 

25-feb

Renata

 

4-mrt

Maria

 

11-mrt

Christa

Suzanne

18-mrt

Christina

 

25-mrt

Maria

Renata

1-apr

Jacqueline

Berber

8-apr

Christa

Suzanne

15-apr

Renata

 

22-apr

Maria

 

29-apr

Christina

 

6-mei

Jacqueline

 

13-mei

Suzanne 

 

20-mei

Berber

 

27-mei

Christa

 

3-jun

Jacqueline

Maria

10-jun

Renata

 

17-jun

Christa

 

24-jun

Christina

 

1-jul

Berber

 

 

Kindernevendienst Scheppingskerk

 Zondag

Jongsten

Oudsten

Predikant

Bijzonderheden

07-01-2018

Martijn en Lowieke Vink

Marja van der Kruk

Ds. Zwaan

14-01-2018

Ingrid van der Putten

Marcella Buitenhek

Ds. De Paauw

21-01-2018

Ingrid Brugman

Brigitte van Asperen

Ds. Kurtzahn

28-01-2018

Inge Buitelaar

Janneke Dijke

Ds. Smits

Scholendienst

04-02-2018

Marloes Fokker

Marja van der Kruk

Ds. de Paauw

Avondmaal

11-02-2018

Ingrid van der Putten

Martijn en Lowieke Vink

Ds. Kurtzahn

18-02-2018

Ingrid Brugman

Marcella Buitenhek

Ds. de Paauw

1e zondag 40-dagentijd

25-02-2018

Marloes Fokker

Brigitte van Asperen

Ds. Smits

2e zondag 40-dagentijd

04-03-2018

Inge Buitelaar

Janneke Dijke

Ds. Kurtzahn

3e zondag 40-dagentijd

11-03-2018

Martijn en Lowieke Vink

Marja van der Kruk

Ds. de Paauw

4e zondag 40-dagentijd

18-03-2018

Ingrid Brugman

Marcella Buitenhek

Ds. Hemstede

5e zondag 40-dagentijd

25-03-2018

Ingrid van der Putten

Brigitte van Asperen

Ds. Kurtzahn

6e zondag 40-dagentijd

01-04-2018

o.a. Marcella Buitenhek en Marja van der Kruk.

Ds. de Paauw

Pasen

.