In het collecterooster is de bestemming voor de eerste collecte weergegeven.

Zo mogelijk met daarnaast het specifieke doel.

De eerste collectes worden ook uitgebreid beschreven in de Ontmoeting.

De tweede collecte is altijd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Heeft u de collecte gemist en wilt u toch graag bijdragen voor dit specifieke doel, dan kan dit door uw gift over te maken op:

Diaconie: NL15TRIO 0390 5394 22

Kerk in Actie Buitenland (ZWO): NL47 INGB 0000 1201 33

Onder vermelding van datum en collectedoel. De penningmeesters van de Diaconie of de Zending (ZWO) zorgen dan dat uw gift op de bestemde plaats komt.

 

Voor het collecterooster 1e  helft 2018:  KLIK HIER