In het collecte rooster is de bestemming voor de eerste collecte weergegeven.
De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.
Als er een uitzondering is op die regel dan wordt dat aangegeven in het rooster.

Voor het collecterooster 2017:  KLIK HIER