Zondag 4 februari

Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits, m.m.v. cantorij
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw, Maaltijd van de Heer
12.00 uur uitreiking jubileumboek 50 jaar Scheppingskerk
Collectes:
1. Werelddiaconaat
2. Plaatselijk kerkenwerk
Kapelzaal Scheppingskerk
10.00 uur ds. F.C. van Dijke, dovendienst
Alrijne
10.00 uur pastor B. van Doorn


Zondag 11 februari
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw
15.00 uur mw. S. Poppe, dienst voor mensen met een verstandelijke beperking
Scheppingskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn
Collectes:
1. Catechese en educatie
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur mw. D. Riet


Donderdag 15 februari
Dorpskerk

19:15 uur 1e Vesper 

Zondag 18 februari, Veertigdagen (1)
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw, m.m.v. cantorij
Kapelzaal Scheppingskerk
10.00 uur mw. B. Breugem-Berghuis, dovendienst
Collectes:
1. Libanon Noodhulp
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur mw. ds. E. Herlaar
Leythenrode
10.15 uur dhr. R. Rus, m.m.v. Pnielkoor

 

Donderdag 22 februari
De Goede Herder

19:15 uur 2e VesperZondag 25 februari, Veertigdagen (2)
Dorpskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn, m.m.v. cantorij
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits
Collectes:
1. Schuldhulpmaatje
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur dhr. J. Koeleman

 

Donderdag 1 maart
Dorpskerk
19.15 uur 3e Vesper

 

Zondag 4 maart, Veertigdagen (3)
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw
Scheppingskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn
Kapelzaal Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. D. Dijk, dovendienst
Collectes:
1. Vrouwen op Papoea
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur ds. F. Brommet

Donderdag 8 maart
De Goede herder
19.15 uur 4eVesper

 

Zondag 11 maart, Veertigdagen (4)
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits
15.00 uur mw. ds. P. van der Ende, dienst voor mensen met verstandelijke beperking
19.30 uur ds. S. Kurtzahn, Concertante Matteus m.m.v. Ex Animo
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw
Collectes:
1. Binnenlands diaconaat
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur mw. D. Riet

 

Donderdag 15 maart
Dorpskerk
19.15 uur 5eVesper

 

Zondag 18 maart, Veertigdagen (5)
Dorpskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn
Scheppingskerk
10.00 uur ds. H. Hemstede, m.m.v. cantorij
Kapelzaal Scheppingskerk
10.00 uur dhr. J.P. Karstens, dovendienst
Collectes:
1. Kerk in Actie Buitenland
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur mw. ds. E.Herlaar

 

Donderdag 22 maart
De Goede herder
19.15 uur 6eVesper


Zondag 25 maart, Palmzondag
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits
Scheppingskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn
Collectes:
1. Landelijk jeugdwerk
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur pastor B. van Doorn

 

29 maart, Witte Donderdag
Dorpskerk

19.30 uur mw. ds. E. de Paauw, m.m.v. cantorij
Maaltijd van de Heer
Collectes:
1. Diaconie
2. Plaatselijk kerkenwerk

 

30 maart, Goede Vrijdag
Dorpskerk
19.30 uur mw. ds. H. Smits
Scheppingskerk
19.30 uur ds. S. Kurtzahn

 

Zaterdag 31 maart
Scheppingskerk

23.30 uur ds. S. Kurtzahn, Paasnachtwake
Collectes:
1. Diaconie
2. Plaatselijk kerkenwerk

 

Zondag 1 april, Pasen
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits, m.m.v. cantorij
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw, m.m.v. cantorij
Kapelzaal Scheppingskerk
10.00 uur dhr. A. van Egmond, dovendienst
Collectes:
1. Diaconie
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur mw. ds. E.Herlaar