Zondag 24 september
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits
Scheppingskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn
Collectes:
1. PKN: Vredeswerk
2. Plaatselijk kerkenwerk


Alrijne
10.00 uur ds F. Brommet
Leythenrode
10.15 uur mw. ds. D. Dijk, Heilig Avondmaal


Zondag 1 oktober
Dorpskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits
Collectes:
1. PKN: Kerk en Israël
2. Plaatselijk kerkenwerk
Kapelzaal
10.00 uur dhr W. Smit, dovendienst
Alrijne
10.00 uur mw. ds. M. Wassenaar


Zondag 8 oktober
Dorpskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn
15.00 uur ds. D. Dijk, dienst voor verstandelijk gehandicapten, Heilig Avondmaal
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw, jeugddienst, m.m.v. Heart & Soul, voor meer info KLIK HIER
Collectes:
1. Plaatselijk jeugdwerk
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur Pastor N. van Spelde


Zondag 15 oktober
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits, Maaltijd van de Heer
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw, gecombineerde dienst horenden/doven
Collectes:
1. KIA: Werelddiaconaat
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur Pastor B. van Doorn


Zondag 22 oktober
Dorpskerk
10.00 uur ds. H. Hemstede
Scheppingskerk
10.00 uur mw. ds. H. Smits
17.00 uur mw. ds. H. Smits, Woord, beeld en muziek
Collectes:
1. Diaconie
2. Plaatselijk kerkenwerk
Alrijne
10.00 uur mw. M. Opgelder
Leythenrode
10.15 uur mw. T. de Jong


Zondag 29 oktober
Dorpskerk
10.00 uur mw. ds. E. de Paauw
Scheppingskerk
10.00 uur ds. S. Kurtzahn, m.m.v. cantorij
Collectes:
1. KIA: Hervormingsdag
2. Plaatselijk kerkenwerk
Kapelzaal
10.00 uur mw. B. Breugem-Berghuis, dovendienst
Alrijne
10.00 uur mw. M. Opgelder