Grote gift voor klein melkveebedrijf in India

cheque Together

Stichting blij met opbrengst boekenmarkt Protestantse Gemeente Leiderdorp

Overhandiging cheque St Together

De Protestantse Gemeente Leiderdorp heeft een klein melkveebedrijf in India blij gemaakt met een grote gift. Via de Stichting Together gaat een kwart van de netto-opbrengst van de boekenmarkten en de inzameling van het oud papier naar dit buitenlandse project: het Together Self Supporting Center.
,,Zo'n grote gift hadden we zeker niet verwacht’’, was de enthousiaste reactie van het Nederlandse bestuur van de Stichting Together tijdens de overhandiging van een cheque door drie leden van de commissie oud papier en boekenmarkten. Het bedrag betekent een belangrijke bijdrage en vooral ook een stimulans om door te gaan met het project rond een melkveebedrijfje met ook geiten en kippen. Daarnaast is er een Togetherhome in aanbouw waarin 15 verstandelijk gehandicapten verzorging krijgen. Voor meer informatie: http://www.stichtingtogether.nl/
In de afgelopen jaren heeft de protestantse Gemeente te Leiderdorp met de opbrengsten van oud papier en de verkoop van boeken zeven projecten in het buitenland gesteund met in totaal ruim € 52.000. Alle reden om door te gaan met deze activiteiten. Voor dit jaar heeft de diaconie het project gekozen: Lion Heart Medical Centre in Sierra Leone. In de aanloop naar de 25ste boekenmarkt van de kerk op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei 2018 volgt meer informatie. De maandelijkse inzameling van boeken en oud papier – en voedingswaren voor de Voedselbank – is op de eerste dinsdag van de maand tussen 7.30 en 16.30 uur in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2.

 

Kerkelijk Bureau:
van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp
geopend: maandag en donderdagmorgen van 9 tot 12 uur
telefoon: 071-5890259
algemeen: Tim Brouwer de Koning, e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl 
ledenadministratie: Terez Roest, e-mail:
ledenadm@pgleiderdorp.nl 
logistiek kerkblad: Joke Nouwt, e-mail: ledenadm@pgleiderdorp.nl

 

Predikanten

Wijk: Zijloord
mw. ds. E. (Esther) de Paauw
Burchtpad 4, 2352 TK
telefoon: 071 - 30 18 742
e-mail: vrouwdepaauw@gmail.com

Wijk: Hoven/Ouderzorg
ds. S. (Stephan) Kurtzahn.
Hooiwijde 3, 2353 MR
telefoon: 071-7503774 
e-mail: stephan_kurtzahn@versatel.nl

Wijk: Dorpskerk
mw. ds. H.A. (Hester) Smits
Bloemendaalselaan 38, 2351 RT
telefoon: 071-8879950
e-mail: hestersmits@ziggo.nl

Kerkenraad
voorzitter: Kees van Pernis
telefoon: 071-5410562
e-mail: kees.pernis@planet.nl
scriba: Hans Kapteyn
telefoon: 071-5892315
e-mail: jkapteyn@kpnmail.nl

College van Kerkrentmeesters
voorzitter (wnd): Boudewijn van Meeteren
telefoon: 071-5895609
e-mail: b.h.vanmeeteren@hetnet.nl
secretaris: Gelske Molenaar
telefoon: 06 3774 0696
e-mail: secretaris-cvk@pgleiderdorp.nl
penningmeeste: Adrie Troost
telefoon: 071-5418266
e-mail: adrie.troost@casema.nl


College van Diakenen
voorzitter: Marijke van Pernis - van der Wees
telefoon: 071-5410562
e-mail: marijke.pernis@planet.nl
secretaris: Jan Brouwer de Koning
telefoon: 071-5891768
e-mail: jan.brouwer.de.koning@rivm.nl
penningmeeste: Gijsbert van Dam
telefoon: 071-5801889
e-mail: gijsbert.weipoort@kpnmail.nl

Pastorale raden:
Zijloord: 
secretaris, Dick de Haas
telefoon: 071-5894558
e-mail: ddehaas@hetnet.nl
Hoven/ouderzorg:
secretaris, Grietje Brugman - Lindhout
telefoon: 071-5414005
e-mail: gbrugman@casema.nl
Dorpskerk:
secretaris, Haro Hielkema
telefoon: 071-5410212
e-mail: hmhielkema@casema.nl

Taakgroepen:
Eredienst:
voorzitter, Liesbeth van Meeteren - Roest
telefoon: 071 - 5895609
e-mail: lmeeteren@hotmail.com
Jeugd:
voorzitter, Esther de Paauw
telefoon: 071 - 30 18 742
e-mail: vrouwdepaauw@gmail.com
Publiciteit & PR
voorzitter, Tim Brouwer de Koning
telefoon: 071 - 5890259 (maandag- en donderdagmorgen)
e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
Vorming & Toerusting
voorzitter, Margreet Heemskerk - Owens
telefoon: 071 - 5238382
e-mail: perlegrise35@gmail.com


Kerkelijke gebouwen

Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2, 2352 TD
telefoon: 071-5890259
Koster: Peters Kruizinga, telefoon 06-50551064
e-mail: kosterscheppingskerk@hotmail.com
Dorpskerk, Hoofdstraat 19, 2351 AA
't Trefpunt, Eikenlaan 25, 2351 NT
telefoon: 071-5411309
Koster: H. v.d. Velden, telefoon 0651708066
e-mail: velden340@zonnet.nl


Webmaster:
Voor vragen, opmerkingen of het plaatsen van informatie op de website kunt contact opnemen met de webmaster Boudewijn van Meeteren of Geerlof Los via webmaster@pgleiderdorp.nl