Dinsdag 12 december  2017

Zingen in de Advent

Zingen rondom thema’s als hoop, verwachting, stilte en engelen

Onder leiding van Mariëtte Burm

Dorpskerk, van 19.30-21.00 uur

4 avonden 40 euro of 12 euro per avond

Aanmelden en inschrijven via www.cbileiderdorp.nl of

cbileiderdorp@gmail.com

 

Donderdag 14 december  2017
Adventsvesper

Dorpskerk : 19.30-20.30 uur
Licht, muziek, gebeden, stilte en samen zingen.

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Vrijdag 15 december 2017
Weeksluiting “Ommedijk”
o.l.v.Ds.H. Hemstede,  Organist: de heer H.Vis

Contactpersoon: Dick de Haas, tel. 071 589 45 58

Aanvang 11.00 uur in de “Dillenburgzaal”

 

In aanloop naar Kertmis

6e cursusdag Iconen schilderen

Aanvang 9.00 uur in de Dorpskerk

Docente is Thea van Haarlem

Info Mary van ’t Woud, tel. 071 5411 290 of via marypiet@hotmail.com

 

Dinsdag 19 december 2017

Adventsviering voor ouderen

Aanvang: 14.00 uur in de Dorpskerk

 

Zingen in de Advent

Zingen rondom thema’s als hoop, verwachting, stilte en engelen

Onder leiding van Mariëtte Burm

Dorpskerk, van 19.30-21.00 uur

4 avonden 40 euro of 12 euro per avond

Aanmelden en inschrijven via www.cbileiderdorp.nl of

cbileiderdorp@gmail.com

Donderdag 21 december  2017

Hobbyclub
Aanvang 9.45 uur in het Trefpunt.
Info: Henny de Jong, tel: 589 26 92 og email: hennyenmart72@gmail.com

 

Bijbelkring

Trefpunt 10.30-12.00 uur o.l.v. Ds. Hester Smits

 

Adventsvesper

De Goede Herder in Zoeterwoude Rijndijk : 19.15-20.30 uur
Licht, muziek, gebeden, stilte en samen zingen.

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Vrijdag 22 december  2017
Weeksluiting “Ommedijk”
o.l.v. mevr. S. Poppe; Organist: mevr. G. de Vries

Contactpersoon: Dick de Haas, tel. 071 589 45 58

Aanvang 11.00 uur in de “Dillenburgzaal”

 

Opening van expositie van de gemaakte iconen op de cursus

Iconen schilderen In aanloop naar Kertmis

Aanvang 17.00  uur in de Dorpskerk

Info Mary van ’t Woud, tel. 071 5411 290 of via marypiet@hotmail.com

 

Zondag 24 december  2017
Kinderkerstviering

Dorpskerk : 17.00-18.00 uur
de dienst wordt geleid door Ds. Hester Smits

 

Kerstnachtviering in de Houtkamp

21.30-22.30 uur  o.l.v. Ds Esther de Paauw

Met medewerking van Tamarco

 

Kerstnachtviering in de Dorpskerk

21.30-22.30 uur o.l.v. Ds. Stephan Kurtzahn

Met medewerking van de Cantorij van de Dorpskerk o.l.v. Cees Moejes

 

Maandag 25 december  2017
Kerstmorgendienst

Dorpskerk 10.00-11.00 uur. Voorganger is Ds. Hester Smits
Met medewerking van Excelsior

 

Kerst-Inn

Scheppingskerk vanaf 16.00-20.30 uur.

Feestelijke maaltijd om 18.00 uur

Contact: Anneke van der Sluis, Tel. 071-541 52 71

e-mail: awvandersluis@kpnplanet.nl

 

Donderdag 28 december 2017

Meditatieavond
Inleiding in de christelijke meditatie
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Zaterdag 31 december  2017
Nieuwjaarsbijeenkomst

Scheppingskerk vanaf 10.45 uur

 

Dinsdag 2 januari  2018
Vanaf 8.00 tot 16.30 uur

Inzameling papier en boeken en puzzels bij de Scheppingskerk
Houdbaar voedsel voor de voedselbank

Zondag 7 januari  2018
Top 2000-dienst

Scheppingskerk : 16.00 uur
de dienst wordt geleid door Ds. Esther de Paauw

Met medewerking van Creative & Friends

 

Dinsdag 9 januari  2018
Speurneuzen
voor kinderen uit groep 7 en 8 v.d. basisschool
Scheppingskerk, de Ark van 16.00-17.00 uur
o.l.v. ds. Esther de Paauw en ds. Hester Smits
Contact: e-mail: ds. Hester Smits, hestersmits@ziggo.nl; Tel. 071 887 99 50

Woensdag 10 januari 2018

Boekenboom 2
"Muidhond"van Inge Schilperoord

14.00 – 16.00 uur bij een van de deelnemers thuis;

contactpersoon: Trudy Bokelmann, tel. 071 589 77 98,

e-mail: trudybokelmann@gmail.com

 

Donderdag 11 januari  2018

Meditatieavond
Inleiding in de christelijke meditatie
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Vrijdag 12 januari  2018
Met elkaar eten in de Scheppingskerk
Aanvang 18.30 uur
aanmelden bij Ellis Groothoff, tel. 071 589 10 75
van woensdag  3 t/m 10 januari
kosten 6.50 euro per persoon

Maandag 15 januari  2018
Wilddreefkring
o.l.v. ds. Henk Hemstede
14.00 uur ten huize van Gerry Fossen, Wagenmaker 18;
We gaan in gesprek over de Brief van Jacobus,

hoofdstuk 2 en 3;

contactpersoon: mevr. B. Schippers-Westmaas, tel: 071 589 06 41
Iedereen met belangstelling voor deze groep is van harte welkom!

 

Dinsdag 16 januari  2018
Speurneuzen
voor kinderen uit groep 7 en 8 v.d. basisschool
Scheppingskerk, de Ark van 16.00-17.00 uur
o.l.v. ds. Esther de Paauw en ds. Hester Smits
Contact: e-mail: ds. Hester Smits, hestersmits@ziggo.nl; Tel. 071 887 99 50

Woensdag 17 januari  2018

Boekbespreking in de Scheppingskerk:

Anselm Grün: Schoonheid ervaren

13.30-15.30 uur o.l.v. ds. Stephan Kurtzahn

 

Boekenboom I
"Judas"van Amos Oz

14.00 – 16.00 uur bij een van de deelnemers thuis;

contactpersoon: Martine Boxhoorn, tel. 071 541 21 40, e-mail: marthy@boxhoorn.nl

 

Donderdag 18 januari  2018

Hobbyclub
Aanvang 9.45 uur in het Trefpunt.
Info: Henny de Jong, tel: 589 26 92 og email: hennyenmart72@gmail.com

 

Ontmoetingsochtend 65+

De koffie staat om 10.15 uur klaar

10.30-12.00 uur in de kapelzaal van de Scheppingskerk

Voor informatie kunt u terecht bij Jelly Bakker,  tel. 071 576 08 16

e-mail:j.bakkeramels@telfort.n

 

Zaterdag 20 januari  2018

Klooster/ Retraitedag

Dorpskerk 10.00-16.30 uur

Thema: Vertrouwen en Overgave

Kosten: 30 euro inclusief koffie, thee en lunch

Aanmelden : cbileiderdorp@gmail.com

Of via www.cbileiderdorp.nl

 

Open kerk
van 10.00-12.00 uur. Iedereen is welkom om
-De kerk van binnen te bewonderen
-Te luisteren naar het orgel
-Even tot jezelf te komen, een kaarsje te branden
-Een gesprek te voeren, kopje koffie te drinken enz.

Inloopuur Scheppingskerk
iedere donderdag van 10.00-12.00 uur
Inloopuur Dorpskerk
iedere 2e en 4e woensdag van 10.00-12.00 uur

Wijzigingen en aanvullingen voor deze agenda
Uiterlijk 8 januari 2018
doorgeven aan Mary van 't Woud
Tel. 541.12.90 e-mail: marypiet@hotmail.com