Vrijdag 13 oktober 2017
Weeksluiting “Ommedijk”
o.l.v. mevr. S. Poppe; Organist: Mevr. B. Verra

Contactpersoon: Dick de Haas, tel. 071 589 45 58

Aanvang 11.00 uur in de “Dillenburgzaal”

Donderdag 19 oktober 2017

Meditatieavond
Inleiding in de christelijke meditatie
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

Hobbyclub
Aanvang 9.45 uur in het Trefpunt.
Info: Henny de Jong, tel: 589 26 92 og email: hennyenmart72@gmail.com

Ontmoetingsochtend 65+

De koffie staat om 10.15 uur klaar

10.30-12.00 uur in de kapelzaal van de Scheppingskerk

Voor informatie kunt u terecht bij Jelly Bakker,  tel. 071 576 08 16

En Magda Louwerse, tel. 071 541 11 02

Vrijdag 20 oktober  2017
Weeksluiting “Ommedijk”
o.l.v. ds.H. Hemstede; Organist: de heer H. Vis

Contactpersoon: Dick de Haas, tel. 071 589 45 58

Aanvang 11.00 uur in de “Dillenburgzaal”

 

Zondag 22 oktober 2017

Dienst van Woord, Beeld en Muziek

Thema: Kind in Beeld en Bijbel

Voorganger ds. Hester Smits

Aanvang 17.00 uur in de Scheppingskerk .

 

Maandag 23 oktober 2017

Wijkontmoeting over het avondmaal

15.00-16.30 uur in het Trefpunt

Voor bewoners in de Oranjewijk en directe omgeving

 

Volwassencatechese: Geloofsverdieping.

Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis gaan we op zoek

naar de kern en de diepte van ons christelijke geloof.
Schepper en schepping

20.00-21.30 uur in  de Scheppingskerk
o.l.v. ds. Esther de Paauw, Tel. 071 301 87 42,
voor informatie en aanmelding: ds. Esther de Paauw

e-mail: vrouwdepaauw@gmail.com

 

Dinsdag 24 oktober 2017
Speurneuzen
voor kinderen uit groep 7 en 8 v.d. basisschool
Scheppingskerk, de Ark van 16.00-17.00 uur
o.l.v. ds. Esther de Paauw en ds. Hester Smits
Contact: e-mail: ds. Hester Smits, hestersmits@ziggo.nl; Tel. 071 887 99 50

Woensdag 25  oktober 2017

Boekenboom 2

14.00-15.30 uur bij een van de deelnemers thuis

Bespreking n.a.v. het boek: "Kwetsbaar” van Tatiana de Rosnay

Secretaris: Trudy Bokelmann , tel. 589.77.98, trudybokelmann@gmail.com

 

Woensdag 25 t/m vrijdag 27 oktober 2017
Driedaagse retraite “De negen Zaligsprekingen”

Locatie: Abdij van Egmond,

Informatie en aanmeldingen: Ds Stephan Kurtzahn

Kosten 275 euro inclusief overnachting en maaltijden

 

Donderdag  26 oktober

Het dilemma debat over “Voltooid leven”

Dorpskerk,  Aanvang: 20.15 uur

Sprekers: Ghislaine van Tiel, medische ethiek UMC Utrecht,

Loes Jobse, Ned.Ver.Vrijwillig Levenseinde en

Mary Joanne Verhoef, Leyden Academy on vitality en aging

Om 21.30 uur sluiten wij af met een glaasje.

 

Meditatieavond
Inleiding in de christelijke meditatie
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Vrijdag 27 oktober  2017

In aanloop naar Kertmis

Eerste cursusdag Iconen schilderen

Aanvang 9.00 uur in de Dorpskerk

Docente is Thea van Haarlem

Info Mary van ’t Woud, tel. 071 5411 290 of via marypiet@hotmail.com

 

Weeksluiting “Ommedijk”
o.l.v. mevr. S. Poppe; Organist: Mevr. G.de Vries

Contactpersoon: Dick de Haas, tel. 071 589 45 58

Aanvang 11.00 uur in de “Dillenburgzaal”

 

Met elkaar eten in de Scheppingskerk
Aanvang 18.30 uur
aanmelden bij Ellis Groothoff, tel. 071 589 10 75
van woensdag 18 t/m 25 oktober
kosten 6.50 euro per persoon

Zaterdag 28 oktober 2017

Klooster/ Retraitedag

Thema : Rust en rituelen

Aanvang 10.00 uur in de Dorpskerk tot 17.00 uur

Kosten 50 euro, inclusief koffie, thee en lunch

Begeleiding: Evelien van Duffelen

Aanmelden: www.cbileiderdorp.nl of via cbileiderdorp@gmail.com

 

Dinsdag 31 oktober 2017
Speurneuzen
voor kinderen uit groep 7 en 8 v.d. basisschool
Scheppingskerk, de Ark van 16.00-17.00 uur
o.l.v. ds. Esther de Paauw en ds. Hester Smits
Contact: e-mail: ds. Hester Smits, hestersmits@ziggo.nl; Tel. 071 887 99 50

Woensdag 1 november 2017

Boekbespreking in de Scheppingskerk:

Anselm Grün: Schoonheid ervaren

13.30-15.30 uur o.l.v. ds. Stephan Kurtzahn

 

Zangmiddag in de Dorpskerk

Van 14.30-16.00 uur met elkaar zingen “evergreens” uit de protestantse traditie

Toelichting ds. Hester Smits

Informatie: Wim Uitenbogaard, Tel. 071 441 53 94

e-mail: uitte316@ziggo.nl

 

Donderdag 2 november 2017
Meditatieavond

Inleiding in de christelijke meditatie
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

Vrijdag 3 november 2017
Weeksluiting “Ommedijk”
o.l.v. mevr. B. Breugem; Organist: Mevr. B. Verra

Contactpersoon: Dick de Haas, tel. 071 589 45 58

Aanvang 11.00 uur in de “Dillenburgzaal”

 

In aanloop naar Kertmis

Tweede cursusdag Iconen schilderen

Aanvang 9.00 uur in de Dorpskerk

Docente is Thea van Haarlem

Info Mary van ’t Woud, tel. 071 5411 290 of via marypiet@hotmail.com

 

Walking dinner in de wijk rond de Dorpskerk

Aanvang 18.30 met hapje, drankje in het Trefpunt

Informatie en aanmeldenLianna Huizinga en/of  Hester Smits

e-mail: l.a.huizinga@hotmail.com en/of hestersmits@ziggo.nl

 

Maandag 6 november 2017

Volwassencatechese: Geloofsverdieping.

Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis gaan we op zoek

naar de kern en de diepte van ons christelijke geloof.
Jezus Christus, de eniggeboren Zoon

20.00-21.30 uur in  de Scheppingskerk
o.l.v. ds. Esther de Paauw, Tel. 071 301 87 42,
voor informatie en aanmelding: ds. Esther de Paauw

e-mail: vrouwdepaauw@gmail.com

 

Dinsdag 7 november 2017
Vanaf 8.00 tot 16.30 uur

Inzameling papier en boeken en puzzels bij de Scheppingskerk
Houdbaar voedsel voor de voedselbank

Speurneuzen
voor kinderen uit groep 7 en 8 v.d. basisschool
Scheppingskerk, de Ark van 16.00-17.00 uur
o.l.v. ds. Esther de Paauw en ds. Hester Smits
Contact: e-mail: ds. Hester Smits, hestersmits@ziggo.nl; Tel. 071 887 99 50

Woensdag 8 november  2017

Bosdreefkring

Scheppingskerk om 13.45 uur o.l.v. ds. Esther de Paauw

Belangstellenden zijn van harte welkom.

Contactpersoon is Gerry  Fossen. Tel. 071-5415205

gerry.fossen@gmail.com

 

Donderdag 9 november 2017
Meditatieavond
Inleiding in de christelijke meditatie
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Filmvoorstelling “Paradise now”
Iedereen is van harte welkom
Kapelzaal in de Scheppingskerk, Aanvang 20.00 uur
Kosten 5 euro inclusief consumptie

 

Vrijdag 10 november 2017
Weeksluiting “Ommedijk”
o.l.v. ds. E. de Paauw; Organist: de heer H. de Groot

Contactpersoon: Dick de Haas, tel. 071 589 45 58

Aanvang 11.00 uur in de “Dillenburgzaal”

 

Zaterdag 11 november 2017

Excursie Catharijneconvent in Utrecht

Naar de tentoonstelling: over Maarten Luther

Vertrek vanuit Leiderdorp om 9.00 uur met Openbaar Vervoer

Informatie en aanmelden bij Marijke van Pernis Tel. 071 541 05 62

Of  per mail: marijke.pernis@planet.nl

 

Maandag 13 november  2017
Wilddreefkring
o.l.v. ds. Henk Hemstede
14.00 uur ten huize van Bep Schippers, Grotiuslaan 11;
We gaan in gesprek over de Brief van Jacobus,

hoofdstuk 1 vanaf vers 19 t/m eind hoofdstuk 2;

contactpersoon: mevr. B. Schippers-Westmaas, tel: 071 589 06 41
Iedereen met belangstelling voor deze groep is van harte welkom!

 

Dinsdag 14 november 2017
Speurneuzen
voor kinderen uit groep 7 en 8 v.d. basisschool
Scheppingskerk, de Ark van 16.00-17.00 uur
o.l.v. ds. Esther de Paauw en ds. Hester Smits
Contact: e-mail: ds. Hester Smits, hestersmits@ziggo.nl; Tel. 071 887 99 50

Woensdag 15 november 2017
Kring Nieuw Geloven
20.15 uur bij ger en Bea Breugem; Jachtslotpad 5;
We bespreken uit het boekje "Wat ik geloof" van Hans Küng hoofdstuk 5

“Levensgrond”, .
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Aanmelden bij Ellis Groothoff,  tel. 589.10.75,
kringleiding: Bea Breugem-Berghuis, tel. 589.02.27; gerbeabreugem@hetnet.nl

 

Open kerk
van 10.00-12.00 uur. Iedereen is welkom om
-De kerk van binnen te bewonderen
-Te luisteren naar het orgel
-Even tot jezelf te komen, een kaarsje te branden
-Een gesprek te voeren, kopje koffie te drinken enz.

Inloopuur Scheppingskerk
iedere donderdag van 10.00-12.00 uur
Inloopuur Dorpskerk
iedere 2e en 4e woensdag van 10.00-12.00 uur

Wijzigingen en aanvullingen voor deze agenda
Uiterlijk 28 november  2017
doorgeven aan Mary van 't Woud
Tel. 541.12.90 e-mail: marypiet@hotmail.com