Maandag 7 mei  2018
Vergadering Moderamen-9

Scheppingskerk, aanvang 09.30 uur.

 

Vergadering CvK-9

Dorpskerk, aanvang 19.30 uur.

 

Wilddreefkring
o.l.v. ds. Henk Hemstede
14.00 uur ten huize van Gerry Fossen, Wagenmaker 18,
We gaan in gesprek over de Brief van Jacobus,

Hoofdstuk  5;

contactpersoon: mevr. B. Schippers-Westmaas, tel: 071 589 06 41
Iedereen met belangstelling voor deze groep is van harte welkom!

 

Donderdag 10 mei  2018 

Meditatieavond
Inleiding in de christelijke meditatie
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Woensdag 16 mei 2018 

Gesprekskring over Thomas Haliks boek “Ík wil dat jij bent”

Het gaat over geloven en de liefde

Gespreksleider is ds. Hester Smits.

U kunt zich bij haar opgeven voor deze kring.
15.00-16.30 uur in  ‘t Trefpunt

Donderdag 17 mei 2018 

Hobbyclub
Aanvang 9.45 uur in het Trefpunt.
Info: Henny de Jong, tel: 589 26 92 of email: hennyenmart72@gmail.com

 

Ontmoetingsochtend 65+

De koffie staat om 10.15 uur klaar

10.30-12.00 uur in de kapelzaal van de Scheppingskerk

We sluiten dit seizoen af met een bijbelkwis

Toegang gratis

Voor informatie kunt u terecht bij Jelly Bakker,  tel. 071 576 08 16

 

Dinsdag 22 mei 2018

Bosdreefkring

Aanvang 13.45 uur in  de Scheppingskerk
o.l.v. ds. Esther de Paauw, Tel. 071 301 87 42,
contactpersoon: Gerry Fossen, Tel. 071 541 52 05

Iedereen met belangstelling voor deze groep kan meedoen

En is welkom.

Woensdag 23 mei  2018

Stilte wandeling vanuit de Dorpskerk

Start 10.00 uur vanuit de Open kerk

Kosten 5 euro. Dit is inclusief koffie, thee en lunch

Voor meer informatie www.cbileiderdorp.nl

Zo mogelijk aanmelden: cbileiderdorp@gmail.com

 

Boekbespreking in de Scheppingskerk:

Het Dagboek van Etty Hillesum

Als voorbereiding lezen: 7 juli 1942 t/m het einde van het boek

Let op: aanvang 13.30 uur o.l.v. ds. Stephan Kurtzahn

 

Donderdag 24 mei  2018 

Meditatieavond
Inleiding in de christelijke meditatie
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Vrijdag 25 mei 2018

25e Boekenmarkt in de Scheppingskerk

Openingsuren: 18.30-21.00 uur

 

Zaterdag 26 mei 2018

25e Boekenmarkt in de Scheppingskerk

Openingsuren: 10.30-15.00 uur

 

Kliederkerk

Bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar met hun

Ouders, verzorgers en/of grootouders

Een speelse ontdekking van het thema Schepping

16.00-18.00 uur in de Dorpskerk

 

Zondag 27 mei 2018

Bezoek Bijbels museum in Amsterdam, de Zondvloed

Voor leden van de bijbelkring Dorpskerk

Vertrek meteen na de kerkdienst in de Dorpskerk (aanvang 9.30uur)

Info: ds. Hester Smits

 

Taizéviering in de Scheppingskerk

olv ds. Stephan Kurtzahn met medewerking van Creative&Friends

Aanvang 17.00 uur

 

Dinsdag 29 mei 2018 

Vergadering CvD-5,

Scheppingskerk, aanvang 20.00 uur.

 

Donderdag 31 mei 2018 

 

Bijbelkring Dorpskerk

10.30-12.00 uur in ‘t Trefpunt

Gespreksleider is ds. Hester Smits.

 

Filmvoorstelling Stellet Licht

Een zeer indrukwekkende film die het zien absoluut de moeite waard is

Aanvang 19.30 uur in de kapelzaal van de Scheppingskerk

Toegang 5 euro. Dit is inclusief drankje na afloop.

 

Vrijdag 1 juni 2018 

Met elkaar eten in de Scheppingskerk

Aanvang 18.30 uur
kosten 6.50 euro per persoon
Aanmelden bij Ellis Groothof, tel. 071 589 10 75

Van woensdag 23 t/m woensdag 30 mei 2018

 

Zaterdag 2 juni  2018 

Klooster retraite dag “Pelgrimeren”

Begeleiding Sijma Rasser en Liesbeth van Meeteren

Tijd 10.00-17.15 uur in de Dorpskerk en het Trefpunt

Kosten 30 euro inclusief koffie, thee en lunch

Aanmelden en inschrijven: www.cbileiderdorp.nl of cbileiderdorp@gmail.com

 

Maandag 4 juni  2018
Vergadering Moderamen-10

Scheppingskerk, aanvang 09.30 uur.

 

Vergadering CvK-10

Dorpskerk, aanvang 19.30 uur.

 

Dinsdag 5 juni  2018

Scheppingskerk miv 8.30 uur:

Inzameling papier en boeken.

Houdbaar voedsel voor de voedselbank.

 

Donderdag 7 juni 2018 

Meditatieavond
Inleiding in de christelijke meditatie
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Vrijdag 8 juni  2018

Walking Dinner

Postcode gebied 2353

Aankondiging en info elders in Ontmoeting 

 

Open kerk
van 10.00-12.00 uur. Iedereen is welkom om
-De kerk van binnen te bewonderen
-Te luisteren naar het orgel
-Even tot jezelf te komen, een kaarsje te branden
-Een gesprek te voeren, kopje koffie te drinken enz.

Inloopuur Scheppingskerk
iedere donderdag van 10.00-12.00 uur
Inloopuur Dorpskerk
iedere 2e en 4e woensdag van 10.00-12.00 uur

Wijzigingen en aanvullingen voor deze agenda 
Uiterlijk 28 mei  2018
doorgeven aan Mary van 't Woud
Tel. 541.12.90 e-mail: marypiet@hotmail.com