Donderdag 21 juni 2018 

Hobbyclub
Aanvang 9.45 uur in het Trefpunt.
Info: Henny de Jong, tel: 589 26 92 of email: hennyenmart72@gmail.com

 

Bijbelkring Dorpskerk

10.30-12.00 uur bij een van de deelnemers thuis

Gespreksleider is ds. Hester Smits.

 

Meditatieavond
Inleiding in de christelijke meditatie
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Vrijdag 22 juni  2018

Voor iedere vrijwilliger een avond georganiseerd door het college van diakenen

Aanvang 20.00 uur in de Scheppingskerk

 

Woensdag 27 juni  2018

Stilte wandeling vanuit de Dorpskerk

Start 10.00 uur vanuit de Open kerk

Kosten 5 euro. Dit is inclusief koffie, thee en lunch

Voor meer informatie www.cbileiderdorp.nl

Zo mogelijk aanmelden: cbileiderdorp@gmail.com

 

Dinsdag 3 juli  2018

Scheppingskerk miv 8.30 uur:

Inzameling papier en boeken.

Houdbaar voedsel voor de voedselbank.

 

Woensdag 4 juli 2018

Muzikale lezing door theoloog en musicus Hanna Rijken;

Dorpskerk 19.45-21.45 uur

Na afloop ontmoeting in de pub onder het genot van een drankje.

Kosten: 5.00 euro

 

Woensdag 11 juli 2018

Ark van Noach

Kinderspel voor kinderen van 5 tot 13 jaar

Dorpskerk 14.00-16.00 uur

Aanmelden voor 9 juli bij Hester Smits

Tel. Hester Smits: 071 88 79 950; email: hestersmits@ziggo.nl

Kosten 2.50 euro

 

Maandag 16 juli 2018

Post uit Mekka

Islam voor beginners-Moskeebezoek

Dorpskerk 15.30-20.30 uur

Opgave voor 13 juli bij Marja Meerburg

Tel. Marja Meerburg: 071 88 77 880; email: marja.meerburg@ziggo.nl

Kosten 10.00 euro

 

Vrijdag  27 juli  2018

Boerderijbezoek in Achthoven

Achthovenerweg 41A, 14.00-16.00 uur

Opgave voor 25 juli bij Margje Baas

Tel. Margje Baas: 071 54 11 702; email: baas.margje@gmail.com

Kosten 5.00 euro

 

Dinsdag  31 juli  2018

Excursie naar Monnickendam

Vertrek vanaf de Dorpskerk 9.00 uur-17.00 uur

Opgave voor 25 juli bij Margje Baas

Tel. Margje Baas: 071 54 11 702; email: baas.margje@gmail.com

Kosten 25.00 euro

 

Donderdag 2 augustus2018 

Meditatieavond
Inleiding in de christelijke meditatie
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Dinsdag 7 augustus  2018

Scheppingskerk miv 8.30 uur:

Inzameling papier en boeken.

Houdbaar voedsel voor de voedselbank.

 

Woensdag 8 augustus  2018

Zomeravondfilm: Troubled Water

Dorpskerk 19.45 uur

Kosten 5.00 euro

 

Donderdag 16 augustus2018 

Meditatieavond
Inleiding in de christelijke meditatie
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Vrijdag  17 augustus  2018

Kuieren langs het kerkenkruis van Utrecht

Vertrek: Leiden-Lammenschans 9.00 uur tot 17.00 uur

Opgave voor 13 augustus bij Marja Meerburg

Tel. Marja Meerburg: 071 88 77 880; email: marja.meerburg@ziggo.nl

Kosten 25.00 euro

 

Woensdag 22 augustus 2018

Bijbels koken met kinderen van 3 tot 13 jaar

Dorpskerk 14.00-16.00 uur

Opgave voor 20 augustus bij Hester Smits

Tel. Hester Smits: 071 88 79 950; email: hestersmits@ziggo.nl

Kosten 2.50 euro

 

Maandag 27 augustus  2018
Vergadering Moderamen-1

Scheppingskerk, aanvang 09.30 uur.

 

Donderdag 30 augustus2018 

Meditatieavond
Inleiding in de christelijke meditatie
Om de 14 dagen bijeenkomst van 19.30-20.30 uur in de Dorpskerk
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage verwacht

Voor meer informatie: Liesbeth van Meeteren , tel 071 589 56 09

 

Vrijdag  31 augustus  2018

Vakantieverhalen bij de barbecue

Dorpskerk 18.00-21.00 uur

Voor iedereen die er maar zin in heeft

Opgave voor 29 augustus bij Hester Smits

Tel. Hester Smits: 071 88 79 950; email: hestersmits@ziggo.nl

Kosten 5.00 euro-kind; 12.50 euro-volwassene

 

Maandag 3 september  2018
Vergadering College van kerkrentmeesters-1

Scheppingskerk, aanvang 19.30 uur.

 

Dinsdag 4 september  2018

Scheppingskerk miv 8.30 uur:

Inzameling papier en boeken.

Houdbaar voedsel voor de

 

Open kerk
van 10.00-12.00 uur. Iedereen is welkom om
-De kerk van binnen te bewonderen
-Te luisteren naar het orgel
-Even tot jezelf te komen, een kaarsje te branden
-Een gesprek te voeren, kopje koffie te drinken enz.

Inloopuur Scheppingskerk
iedere donderdag van 10.00-12.00 uur
Inloopuur Dorpskerk
iedere 2e en 4e woensdag van 10.00-12.00 uur

Wijzigingen en aanvullingen voor deze agenda
Uiterlijk 26 augustus 2018
doorgeven aan Mary van 't Woud
Tel. 541.12.90 e-mail: marypiet@hotmail.com