Vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2017 vindt voor de 24e keer onze boekenmarkt in de Scheppingskerk plaats.

Wellicht was ook jij vorige markten hierbij actief, maar ook als je voorgaande keren nog niet actief was, ben jij en eventuele andere huisgenoten, bij dezen uitgenodigd.

Je aanmelding is dus zeer welkom!

De activiteiten bestaan uit:
de opbouw van de markt op donderdag en/of vrijdag
de verkoop, catering en de opruimwerkzaamheden, op vrijdagavond en zaterdag.


Jouw aanmelding verwachten wij graag zo spoedig mogelijk.
Dit kan via:
- Het inschrijfformulier, KLIK HIER, in te vullen en te zenden naar :b.h.vanmeeteren@hetnet.nl of in een mailtjes aan te geven welke dagdelen je beschikbaar bent.
- via het in de Scheppingskerk en Dorpskerk beschikbare aanmeldingsformulier, welke je in het postvak C.v.K. kunt leggen of aan de koster kunt afgeven.
- Het inschrijfformulier in te vullen en bij Boudewijn van Meeteren, Emmastraat 13 Leiderdorp in de bus te doen.

Op basis van deze aanmelding volgt medio nevember de toezending van een rooster en nadere informatie.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens.

Namens de boekenmarktcommissie,

Boudewijn van Meeteren, Gert. Hogervorst, Hans. Kapteyn en .Jan Gieles

Aanmelding zo mogelijk per e-mail, telefoon of schriftelijk bij:
Boudewijn van Meeteren e-mail b.h.vanmeeteren@hetnet.nl
Emmastraat 13 telefoon (071)- 589 5609
2351 HA Leiderdorp