Op vrijdag 27 oktober 2017 is de eerstvolgende keer Met Elkaar Eten in de Scheppingskerk. Een jubileum, want 10 jaar geleden in november 2007 werd de allereerste maaltijd gehouden. Daaraan vooraf ging een periode van nadenken, oriënteren bij andere kerken en vrijwilligers zoeken. Dick Knotter was onze eerste kok. Herman van Engelen en Rob Leemans volgden hem op en sinds iets meer dan een jaar zijn Coby Ottenhof en Jannie de Haas onze mensen met de koksmuts. Daarnaast telt onze groep een groot aantal vrijwilligers die vaak of af en tot meedoen als extra handen van de koks. Dat jubileum gaan we vieren op 27 oktober. We gaan bijzonder ons best doen om er een feestelijke bijeenkomst van te maken. In de kapelzaal staan weer 8 tafels, elk voor 5 personen, in een kring opgesteld, waardoor het mogelijk is elkaar aan tafel goed te verstaan. Dat is prettig, want de bedoeling van deze bijeenkomsten is nog steeds dat mensen contact met elkaar hebben, elkaar beter leren kennen en tegelijkertijd ook genieten van een heerlijke maaltijd. Iedereen is hierbij welkom: jong of oud, rijk of arm, man of vrouw, uit het hele dorp, kerkelijk meelevend of niet, alleen of met meer personen, als u maar komt met goede zin! Heel vaak hebben we al gehoord dat de deelnemers het zo fijn vinden de maaltijd te gebruiken, samen met andere mensen. De sfeer is altijd goed. Wij nodigen u uit aan deze maaltijd deel te nemen. U moet zich wel van tevoren opgeven bij Ellis Groothoff ( tel. 5891075), als u wilt komen. Dat kan van woensdag 18 t/m 25 oktober, zolang er plaats is. Mocht u zich opgegeven hebben en uiteindelijk toch verhinderd zijn te komen, meldt u zich dan alstublieft zo snel mogelijk af bij Ellis. Dan kunnen we uw plaats aan iemand anders aanbieden. Afmelden kan zelfs nog op vrijdagmiddag 27 oktober in de Scheppingskerk, tel. 5890259. De maaltijd start om half zeven en eindigt om half negen en u kunt binnen komen vanaf kwart over zes. De kosten zijn onveranderd: 6,50 euro per persoon, te voldoen op de avond zelf.