Leiderdorp - Wanneer is een leven voltooid? Is een mensenleven altijd kostbaar? Durven we nog te lijden? Kan het leven van een kind al voltooid zijn? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het eerste dilemmadebat, op donderdag 26 oktober in de Dorpskerk in Leiderdorp.

Het debat over voltooid leven wordt vaak in de media gevoerd, en het gaat er meestal heftig aan toe. Voorstanders stellen de zelfbeschikking over het leven voorop, tegenstanders menen dat de doodswens onder andere een gevolg is van slechte ouderenzorg. ,,Je ziet dat die twee kampen elkaar vaak niet raken. Daardoor is het voor mensen soms lastig om er zelf een mening over te vormen’’, zegt Huibrecht Bos namens de organisatie van het dilemmadebat.
Bezoekers aan de bijeenkomst in Leiderdorp krijgen informatie van deskundigen met verschillende achtergronden, waardoor ze beter in staat zijn een eigen afweging te maken.
De sprekers worden bevraagd door een gespreksleider en gaan in op vragen uit de zaal. Een panel van jongeren reageert op het standpunt van de sprekers. Ook wordt er een 100-jarige geïnterviewd.
Het dilemmadebat wordt georganiseerd door leden van de Protestantse Gemeente Leiderdorp. Het is een activiteit die open is voor iedereen die belangstelling heeft, benadrukt Bos. ,,De kerk is een plek van overweging, waar je over levensvragen kunt nadenken. Dat gaat over hoe je zin geeft aan je leven.’’ De kerk wil er op deze manier ook zijn voor mensen die niet geloven. ,,Het gaat er niet om dat we mensen ergens van willen overtuigen. Sterker nog, mensen in de kerk hebben niet per se dezelfde mening over voltooid leven.’’
Bij de bijeenkomst zijn drie sprekers aanwezig.

De eerste is Ghislaine van Thiel, universitair docent medische ethiek in het UMC Utrecht en verbonden aan de medisch-ethische commissie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. 

Ghislaine v Thiel

Mary-Joanne Verhoef is van Leyden Academy on vitality and ageing en Loes Jobse is van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). 

Het eerste dilemmadebat op 26 oktober in de Dorpskerk in Leiderdorp duurt van 20.15 tot 21.30 uur. Vanaf 19.45 is de zaal open.
Bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage geven. Het is de bedoeling dat er meer dilemmadebatten komen.
De volgende bijeenkomst – waarvoor nog geen datum geprikt is – gaat over opofferen: wat offer je op om ergens te komen, en hoe voel je je als je dat doel behaald hebt.