Grote boekenmarkt met een ruim assortiment dat varieert van kinderboeken tot poëzie, van literatuur tot strips en van boeken over sport tot geschiedenisboeken.

De markt wordt gehouden op:
- vrijdag 25 mei 2018 van 18:30 - 21:00 uur
- zaterdag 26 mei 2018 van 10:30 - 15:00 uur.
In de Scheppingskerk te Leiderdorp, van Poelgeestlaan 2 2352 TD.

 

Al vijftien jaar zamelt de commissie Oud Papier en Boekenmarkten van de Protestantse Gemeente te Leiderdorp bij de Scheppingskerk iedere eerste dinsdag van de maand oud papier en boeken in. Ook wordt tweemaal per jaar van de ingezamelde boeken een boekenmarkt gehouden – dit jaar al de 25ste. Bij de maandelijkse inzameling van oud papier en de organisatie van de boekenmarkten is een grote groep vrijwilligers uit heel Leiderdorp actief. Het project is ontstaan uit de gedachte dat het goed zou zijn als de kerk (en daarmee ook de  Protestantse Gemeente hier in Leiderdorp) ook een concrete bijdrage zou leveren aan het bevorderen van milieubewustzijn. Niet alleen wordt op door dit project het scheiden van afval bevordert, maar ook het hergebruik van deze materialen.

Al in 2002 is gestart met het inzamelen van oud papier en omdat daarbij ook boeken werden ingeleverd is de eerste boekenmarkt gehouden in 2004. De opbrengst van de inzameling van oud papier en één boekenmarkt tezamen was dat jaar € 7.600,--. Inmiddels is de hoeveelheid papier die jaarlijks wordt ingezameld (variërend tussen de 150.000 en 200.000 kg per jaar) en vele duizenden boeken voor de halfjaarlijkse boekenmarkt.
Ook de opbrengsten zijn significant gestegen. De gezamenlijke opbrengst van het oud papier en de twee boekenmarkten bedraagt namelijk zo’n € 30.000,-- op jaarbasis. Dit bedrag is inclusief een subsidie van de gemeente Leiderdorp voor de inzameling van oud papier. Helaas dreigt deze subsidie in de nabije toekomst te vervallen.

De opbrengst is voor drie kwart bestemd voor de activiteiten in en door de Protestantse Gemeente te Leiderdorp en voor één kwart voor een project elders in de wereld. In de afgelopen jaren hebben 7 projecten in totaal ruim € 52.000,-- (!) mogen ontvangen. Dit jaar is het geld bestemd voor het Lionel Heart Medical Centre in Sierra Leone. Dit ziekenhuid is steen voor steen gebouwd door de Nederlandse Lion Heart Foundation en is mede door de hulp van veel vrijwilligers uitgegroeid tot een professioneel ziekenhuis met 70 bedden, een operatiekamer, röntgen, kraamafdeling en aparte isolatie-afdeling. Het ziekenhuis staat in het armlastige district Tonkollili en biedt goede gezondheidszorg aan ongeveer 50.000 mensen.

De commissie is blij en trots dat al meer dan tien jaar lang een grote groep vrijwilligers elke maand opnieuw bereid is zich geheel belangeloos in te zetten voor deze inzamelingen en om elk halfjaar een grootse boekenmarkt te organiseren. Daarnaast is voor de commissie van groot belang het signaal dat de kerk op deze manier geeft aan de samenleving ten aanzien van het milieubewustzijn.
Inmiddels zijn de activiteiten van de commissie zodanig breed bekend dat mensen bij verhuizingen niet hun boeken in de vuilnisbakken gooien, maar de commissie vragen hun boeken op te halen 'voor het goede doel' – soms bijna kleine bibliotheken...