Cantorij SK 2

  

De cantorij van de Scheppingskerk is een groep enthousiaste zangers en zangeressen.

Eens per maand verlenen we medewerking aan de zondagse eredienst. Ook bij feestelijke diensten levert de cantorij een muzikale bijdrage.

De cantorij heeft een uitgebreid en veelzijdig repertoire van inmiddels meer dan  120 verschillende stukken. En dat wordt alleen maar meer! Kerkmuziek uit de tijd van de Hervorming, muziek van Bach, Haydn, Mozart en Mendelssohn en muziek uit de Anglicaanse traditie.

We zingen veel liederen uit het Liedboek. Deze liederen zijn vaak voorzien van hedendaagse mooie meerstemmige bewerkingen en zingen we in afwisseling  met de gemeente.

Rond Kerst en Pasen nodigen we regelmatig projectzangers uit.

De muzikale begeleiding komt van het orgel en de piano en soms spelen ook andere instrumenten mee.

Zin om mee te zingen? Nieuwe sopranen, alten, maar vooral tenoren en bassen zijn van harte welkom! Kom eens luisteren of meezingen op donderdagavond.

Er wordt gerepeteerd van 20.00 – 22.00 uur in de kerkzaal van de Scheppingskerk.

 

De cantor is Piet Jasperse. 

Contactpersonen:  Jelly Bakker, j.bakkeramels@telfort.nl tel. 5760816 en

                           Stieneke van Eijk, s.vaneijk@kpnmail.nl  tel5893006

 

Cantorij SK 1