Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Protestantse Gemeente Leiderdorp.

Onder de werkzaamheden en taken vallen: het voorbereiden en opstellen van de begrotingen en jaarrekeningen, zorgdragen voor de geldwerving, uitvoering van het personeelsbeleid, het beheer van kerkelijke gebouwen, etc. De taken en bevoegdheden van de kerkrentmeesters staan beschreven in de in de kerkorde van de PKN en de Plaatselijke Regeling van de PGL.

 

Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau voert allerlei werkzaamheden uit tbv van onze kerkgemeenschap.
Informatie voor de zondagsbrief moet uiterlijk op donderdag voor 09:00 uur ingeleverd zijn., 
Het kerkelijk bureau wordt beheerd door Tim Brouwer de Koning
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.

e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
telefoon: 071-5890259
Het kerkelijk bureau is open op maandag- en donderdagmorgen van 9-12 uur.

Ledenadministratie
Adreswijziging, de geboorte van uw kind of andere wijzigingen kunt u per email doorgeven.
De administratie wordt beheerd door Terz Roest
logistiek kerkblad Joke Nouwt.
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.
e-mail: ledenadm@pgleiderdorp.nl
telefoon: 071-5890259
Terz Roest is maandagmorgen van 9-12 uur op het kerkelijk bureau.

Financiële administratie
Voor vragen over de vrijwillige bijdrage (actie kerkbalans) en financiële zaken, zoals declaraties, bijdrage kerkblad ontmoeting en andere betalingen kunt u contact opnemen met de penningmeester Adrie Troost. Bij voorkeur via e-mail: fin-administratie@pgleiderdorp.nl.


Bankrekeningnummers:
NL66 INGB 0002 6596 39
tbv alle kerkelijke projecten, CBI, renovatie Trefpunt, onder vermelding van de bestemming van uw gift
NL31 INGB 0005 1231 96 tbv aktie kerkbalans (onder vermelding van ‘actie kerkbalans 2017- 2018-enz..)
NL74 FVLB 0699 7686 16 tbv paascollecte (quotumcollecte), solidariteitskas of eindejaar collecte
NL82 INGB 0005 2487 66 tbv kerkblad Ontmoeting
NL05 RABO 0335 6005 65 tbv collectebonnen, onder vermelding van pakket A-B-C-D-E
voor bestelling collectebonnen klik HIER
NL37 RABO 0335 6636 21 tbv bloemendienst Dorpskerk 
NL75 INGB 0007 8276 37tbv bloemendiens Scheppingskerk

Declareren kosten 
U wordt allen verzocht vanaf 1 januari 2017 zoveel als mogelijk het (de) nieuwe declaratieformulier(en) te gebruiken en de gebruikersinstructie te volgen.
Het declaratieformulier kan op de PGL-site worden gedownload.
Het PDF bestand kan – indien gewenst - op de computer worden ingevuld. Het bestand berekent dan ook automatisch uw kilometervergoeding en maakt de optellingen van alle door U ingevulde bedragen.
Zie verder de bijgevoegde gebruikersinstructie.

-----------

Per 1 januari 2017 gaat de kerkelijke (financiële) administratie over naar het Kantoor Kerkelijke Administraties te Amersfoort. Dit betekent een wijziging van de administratieve procedures. De procedure is dan als volgt:

1. U downloadt het declaratieformulier KLIK HIER;
U kunt het blanco formulier op uw eigen pc opslaan, dan heeft u het altijd bij de hand..
2. U vult dit declaratieformulier volledig in,
3. U beschrijft het doel, waarvoor u de uitgaven gedaan hebt;
4. U draagt zorg voor de noodzakelijke handtekeningen (uzelf + voorzitter taakgroep…/College../….)
5. U voegt altijd de aankoopbonnen bij;
6. U scant alle stukken in en stuurt die via email aan fin-administratie@pgleiderdorp.nl (deze wijze heeft de voorkeur)
of U doet alle stukken in een aan de financiële administratie gerichte enveloppe en deponeert de enveloppe in de reguliere brievenbus (straatzijde) of in de daarvoor bestemde postbus in de Scheppingskerk (bij kopieermachine).
7. Wekelijks worden de nota’s op dinsdag gecontroleerd, gefiatteerd, (indien nog nodig) in gescand en via email ingezonden aan het KKA.
8. Als alle stukken compleet zijn, wordt uw nota daarna binnen één week betaald.

Kosters
Scheppingskerk Peter Kruizinga  telefoon: 06 - 5055 1064  e-mail: kosterscheppingskerk@hotmail.com
Dorpskerk Henk van der Velden telefoon: 071 - 54 14 926 / 06 - 5170 8066  e-mail: velden340@zonnet.nl

KLIK HIER voor informatie over de verhuur van ruimtes in onze gebouwen.