Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Protestantse Gemeente Leiderdorp.

Onder de werkzaamheden en taken vallen: het voorbereiden en opstellen van de begrotingen en jaarrekeningen, zorgdragen voor de geldwerving, uitvoering van het personeelsbeleid, het beheer van kerkelijke gebouwen, etc. De taken en bevoegdheden van de kerkrentmeesters staan beschreven in de in de kerkorde van de PKN en de Plaatselijke Regeling van de PGL.

 

Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau voert allerlei werkzaamheden uit tbv van onze kerkgemeenschap.
Informatie voor de zondagsbrief moet uiterlijk op donderdag voor 09:00 uur ingeleverd zijn., 
Het kerkelijk bureau wordt beheerd door Tim Brouwer de Koning
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.

e-mail: kerkbureau@pgleiderdorp.nl
telefoon: 071-5890259
Het kerkelijk bureau is open op maandag- en donderdagmorgen van 9-12 uur.

Ledenadministratie
Adreswijziging, de geboorte van uw kind of andere wijzigingen kunt u per email doorgeven.
De administratie wordt beheerd door Terz Roest
logistiek kerkblad Joke Nouwt.
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.
e-mail: ledenadm@pgleiderdorp.nl
telefoon: 071-5890259
Terz Roest is maandagmorgen van 9-12 uur op het kerkelijk bureau.

Financiële administratie
Voor vragen over de vrijwillige bijdrage (actie kerkbalans) en financiële zaken, zoals declaraties, bijdrage kerkblad ontmoeting en andere betalingen kunt u contact opnemen met de penningmeester Adrie Troost. Bij voorkeur via e-mail: fin-administratie@pgleiderdorp.nl.


Bankrekeningnummers:
NL66 INGB 0002 6596 39: 
alle kerkelijke projecten, CBI, renovatie Trefpunt, onder vermelding van de bestemming van uw gift
NL31 INGB 0005 1231 96: aktie kerkbalans (onder vermelding van ‘actie kerkbalans 2018- 2019-enz..)
NL74 FVLB 0699 7686 16: paascollecte, solidariteitskas, kerkblad Ontmoeting en eindejaar collecte
NL37 RABO 0335 6636 21: bloemendienst Dorpskerk 
NL75 INGB 0007 8276 37: bloemendienst Scheppingskerk
NL05 RABO 0335 6005 65: collectebonnen, onder vermelding van pakket A-B-C-D-E
voor bestelling collectebonnen klik HIER 


Declareren kosten 

U wordt verzocht gebruik te maken van het nieuwe declaratieformulier en de onderstaande gebruikers instructie te volgen.
1. U downloadt het declaratieformulier van de website.  KLIK HIER
(U kunt ook een blanco declaratie op uw eigen PC opslaan. Dan heeft u altijd een declaratieformulier bij de hand.)
2. U vult het declaratieformulier volledig in.
3. U beschrijf het doel waarvoor u de uitgaven gedaan heeft.
4. U voegt de originele aankoopnota’s bij. (geen kopieën en geen scans)
5. U ondertekent het declaratieformulier.
6. U levert alle stukken in bij de voorzitter Pastorale Raad, taakgroep of College
7. Deze controleert de declaratie en ondertekent die voor akkoord
8. Alle stukken kunnen vervolgens gedeponeerd worden in de zwarte postbus van de financiële administratie naast de kopieermachine in de Scheppingskerk.
9. Volledig ingevulde declaratieformulieren (voorzien van de aankoopnota’s en de noodzakelijke handtekeningen) worden betaald op de dag, dat de penningmeester de stukken in handen krijgt.

 

Kosters
Scheppingskerk Peter Kruizinga  telefoon: 06 - 5055 1064  e-mail: kosterscheppingskerk@hotmail.com
Dorpskerk Henk van der Velden telefoon: 071 - 54 14 926 / 06 - 5170 8066  e-mail: velden340@zonnet.nl

KLIK HIER voor informatie over de verhuur van ruimtes in onze gebouwen.