De Protestantse gemeente te Leiderdorp is een gemeente voor heel Leiderdorp en de/haar directe omgeving.
Wij zien ons als een actieve gemeente die midden in de samenleving staat. Dit  maken wij duidelijk met de activiteiten, gebaseerd op  beleidsplan,die we uitvoeren.
De Protestantse Gemeente Leiderdorp kent één kerkenraad met drie pastorale raden, twee colleges (met diverse commissies), vier taakgroepen en een werkgroep.
De gemeente bestaat uit drie wijken en maakt gebruik van twee kerkgebouwen, de Dorpskerk aan de Hoofdstraat en de Scheppingskerk aan de van Poelgeestlaan.

 

Pastorale raden:

 • Dorpskerk
 • Hoven / Ouderzorg
 • Zijloord

Colleges:

 • Diaconaat en Zending
 • Kerkrentmeesters
  • commissie actie kerkbalans
  • commissie oud papier en boekenmarkten
  • musicalgroep
 • Beide colleges gezamelijk
  • beleggingsadviescommissie

Taakgroepen:

 • Eredienst
 • Jeugd
 • Publiciteit en PR
 • Vorming en toerusting

Werkgroep Zoek de Balans